Boek
Nederlands

Mooi weer vandaag

Vier vrouwen met verschillende psychologische problemen ontmoeten elkaar in een psychiatrische inrichting.
Onderwerp
Psychiatrie, Vrouwen
Titel
Mooi weer vandaag
Auteur
Brigitte Van Aken
Taal
Nederlands
Uitgever
Leuven: Davidsfonds, 2002
153 p.
ISBN
90-6306-448-9

Besprekingen

Samen met Annemie Fierens publiceerde Brigitte van Aken tot hiertoe drie romans. Met Mooi weer vandaag gaat ze de solotoer op. De roman is geconcipieerd rond vier vrouwen die om uiteenlopende redenen met zichzelf en hun omgeving overhoop liggen, in de psychiatrie zijn terechtgekomen en elkaar na hun behandeling verder blijven ontmoeten. Van Aken beperkt zich er geenszins toe de afzonderlijke levensverhalen van haar personages op een rijtje te zetten. Ingenieus verstrengelt ze de verhalen in elkaar, vooral dan via de figuur van Emma, een vrijgevochten vrouw. Die Emma fungeert als een soort schikgodin in deze vierhoek van vrouwen en komt een ontregelend spel meespelen in de relaties die worden beschreven. Finaal komen de vier andere vrouwen er achter dat haar zgn. vrijgevochten status hoofdzakelijk pose was. Bovenop dit alles kiest Van Aken er nog eens voor niet alleen de vrouwen zelf te belichten, ook hun kinderen en hun respectieve mannen komen uitgebreid aan bod. Zo ontstaat e…Lees verder
Alcoholisme, automutilatie, postnatale depressie en dwangmatige handelingen staan centraal in deze vlot geschreven, voor een breed publiek toegankelijke psychologische roman. Hierin wordt het leven beschreven van vier vrouwen, die elkaar in een psychiatrische inrichting leerden kennen. Opvallend is dat hun bestaan wordt toegelicht vanuit de optiek van hun mannen en kinderen. Aan de laatsten is een heel ontroerend hoofdstuk, deels in briefvorm, gewijd. Na de opname blijven de vrouwen elkaar ontmoeten. De titel van de roman verwijst naar hun aanvankelijk oppervlakkige praat. Door alcohol laaien de emoties in deze lege levens op. Vriendin Emma is het epicentrum, en ook haar leven neemt een dramatische wending. Het boek begint met een handig overzicht van de personages. Van Aken (1962) publiceerde eerder, met Annemie Fierens, de romans 'Goed gek', 'In kamerjas' en 'Land van Majesteiten'. Vrij kleine druk.