Besprekingen

In 1942 beslist de Londense typiste Daisy om elke maand de National Gallery te bezoeken, die telkens één kostbaar schilderij tentoonstelt om de publieke moraal hoog te houden. Daisy beschrijft deze uitstapjes, en haar bekommernissen, ontmoetingen en liefdes, in een reeks brieven aan haar geëmigreerde nicht Elizabeth. Maar geen van beiden had ooit kunnen raden hoeveel de brievenbundel zou betekenen voor de getraumatiseerde Claire, zeventig jaar later. Door omstandigheden krijgt zij Daisy’s brieven in handen en beslist ze om de maandelijkse museumbezoeken over te doen. Zowel de brievenlezer en haar onbewuste penvriendin vinden onverwacht troost in het museum.
Het idee achter Brieven uit Londen spreekt onmiddellijk aan. Het boek heeft een dubbele tijdslijn met een enigszins verrassende insteek. Het overkoepelende drama speelt zich namelijk niet af waar je het zou verwachten. De nuchtere en verrassend positieve beschrijving van het alledaagse leven in volle oorlogstijd vormen …Lees verder
Na een miskraam vindt Claire troost in de oude brieven van een ver familielid. Als Claire in de oude brieven beschrijvingen leest van schilderijen, bezoekt ze musea om zelf die schilderwerken te bekijken. Als ze daar een man ontmoet, voelt Claire nog meer verwantschap met haar familielid en imiteert als het ware het leven dat uit de brieven naar voren komt. Dit lijkt het einde van haar huwelijk. Deze roman gaat over het verschil in verwerking van een echtpaar na een miskraam. De beschrijvingen van de schilderijen zijn beeldend en erg uitgebreid en de lezer krijgt verschillende meningen te horen. Maar ze leiden af van het verhaal. Als liefdesroman is het geheel echter realistisch en wie iets van kunst wil leren, moet dit debuutboek beslist lezen. Kleine druk.