Boek
Nederlands

Antwerpen : twintig wijken, twintig werelden

Antwerpen : twintig wijken, twintig werelden

Titel
Antwerpen : twintig wijken, twintig werelden
Auteur
Gazet van Antwerpen
Taal
Nederlands
Uitgever
Antwerpen: Standaard, 2003-2004
2 dl. : ill.
ISBN
90-02-21416-2 (dl. 1) 90-02-21453-7 (dl. 2)

Besprekingen

Het boek -- de bundeling van een reportagereeks, verschenen in 'Gazet van Antwerpen' -- heeft als titel: Antwerpen -- twintig wijken, twintig werelden. Het gaat in het bijzonder over de kleine luiden van die wijken en dan zitten we dadelijk bij het kernprobleem: de verhouding tussen autochtonen en allochtonen, maar ook bij de tegenstellingen binnen die twee categorieën. Want, laten we wel wezen, het gaat hier niet alleen over de dualiteit van de inboorlingen en de uit alle windstreken toestromende, vaak haveloze vreemdelingen. Ook in die groepen onderling komen afkeer en wrijvingen voor. De diversiteit van wijken en hun bewoners is enorm en dat geldt ook voor de daaruit voortspruitende knelpunten. Verwacht dus geen economische benadering, tenzij heel zijdelings, van Antwerpen als wereldhaven en als internationaal centrum van de diamanthandel. Wel komen de bekommernissen van de middenstand aan bod. Autochtone winkeliers en ambachtslui roeren de grieventrommel over de achteruitga…Lees verder
In 2003 verscheen reeds Antwerpen, twintig wijken, twintig werelden en pas nu, bij het verschijnen van deel twee onder dezelfde titel, weten we dat het toen eigenlijk deel één was. De tot boek verwerkte boeiende reeks reportages, verschenen in ' Gazet van Antwerpen', kende inderdaad zo'n succes, dat dit nieuwe deel -- over weer twintig andere Antwerpse stadswijken -- vrijwel onafwendbaar was. Vaak is zulke sequel ontgoochelend. Dikwijls wekt een vervolg de indruk er bij de haren te zijn bijgesleept. Dat is hier niet het geval. Antwerpen biedt werkelijk heel wat stof voor verrassende lectuur, ook i.v.m. ver buiten de stad bekende wijken, waarover men nochtans dacht zowat alles te weten.

In deel twee gaat het over zo verschillende stadsdelen als: Atheneumbuurt en Sint Jansplein, Bredabaan, Brederodestraat, Deurne-Zuid, Diamantwijk, Dokske, Groenenhoek-Erasmus, Kronenburg-Conforta, De Leien, Lillo, Mariaburg, Moretusburg, Provinciestraat-Carnotstraat, Pulhof, Rozemaai/Schoo…Lees verder

Over Gazet van Antwerpen

Gazet van Antwerpen (GVA) is een Belgisch Nederlandstalig dagblad. De krant wordt uitgegeven door Mediahuis en verschijnt in drie verschillende edities. Gazet van Antwerpen is een regionale krant met sterke nadruk op het lokale nieuws. Dagelijks rollen gemiddeld 90.000 exemplaren van de pers.

Geschiedenis

Ontstaan

Gazet van Antwerpen verscheen voor het eerst op 3 november 1891. De krant was een initiatief van Jan Baptist Napolitaan van Os, die ook de eerste hoofdredacteur was. De eerste krant had een oplage van 8.000 exemplaren, telde vier bladzijden en kostte twee Belgische centiemen. De eerste drie nummers werden gratis uitgedeeld. De krant moest katholiek weerwerk bieden tegen het liberale Het Laatste Nieuws en de socialistische Vooruit.

In 1893 werd de NV De Vlijt opgericht die de krant voortaan zou uitgeven. Deze uitgeverij publiceerde vanaf 1896 ook de zust…Lees verder op Wikipedia