Boek
Nederlands

Leesbeesten en boekenfeesten : hoe werken (met) kinder- en jeugdboeken ?

Jan Van Coillie (auteur)

Leesbeesten en boekenfeesten : hoe werken (met) kinder- en jeugdboeken ?

Titel
Leesbeesten en boekenfeesten : hoe werken (met) kinder- en jeugdboeken ?
Auteur
Jan Van Coillie
Taal
Nederlands
Uitgever
Leuven: Davidsfonds, 1999
420 p. : ill.
ISBN
90-6565-895-5

Besprekingen

Geheel herziene en geactualiseerde druk van het standaardwerk over kinder- en jeugdliteratuur. Het boek bestaat uit twee delen, In het eerste deel staat de vraag ‘Hoe werken kinder- en jeugdboeken?’centraal. De functies van jeugdliteratuur en de rol van de bemiddelaars komen uitgebreid aan bod. Daarnaast wordt specifiek aandacht geschonken aan de jonge lezer en diverse boekgenres. In het tweede deel gaat het om het werken met kinder- en jeugdboeken en komen onderwerpen als boekpromotie, voorlezen en vertellen, leeservaringen uitwisselen en werken met poëzie aan bod. In tegenstelling tot de eerste druk wordt de leesbevordering niet meer uitgesplitst naar verhaalgenre. Het boek is erg prettig leesbaar, biedt een schat aan informatie, is zowel theoretisch als praktisch zeer waardevol en is mooi vormgegeven met kleine zwart-witillustraties. De suggesties in het tweede deel zijn direct uitvoerbaar en werken inspirerend voor iedereen die met boeken en kinderen werkt (waarbij de overzichten …Lees verder