Boek
Nederlands

Sultana's leven

Jean P. Sasson (auteur)
Memoires van een Saudische prinses, die zich inzet om de positie van de vrouw in haar land te verbeteren.
Bevat
Titel
Sultana's leven
Auteur
Jean P. Sasson
Taal
Nederlands
Uitgever
Utrecht: Bruna, 2004
805 p.
Aantekening
Vert. uit het Engels
ISBN
90-229-8865-1

Besprekingen

Deze omvangrijke paperback is een bundeling van drie eerder afzonderlijk verschenen uitgaven: 'Sultana' (1992), 'Sultana's dochters' (2001) en 'Sultana's droom' (2002). Een wat oudere Saudische prinses vertelt daarin haar levensverhaal, opgetekend door een ghostwriter. Weliswaar is ze in materieel opzicht bevoorrecht, maar desondanks deelt ze het lot van andere vrouwen in Saudi-Arabië en wordt ze onderdrukt door mannen en fanatieke moslims. Zowel de opvoeding van meisjes als de keuze van een huwelijkspartner voor jonge vrouwen zijn kwesties die niet door de vrouwen zelf, maar door mannen worden bepaald. Tegen deze (seksuele) onderdrukking en de machohouding van mannen verzet Sultana zich haar leven lang. Haar twee dochters kiezen verschillende wegen: de een verzet zich tegen de sociaal-politieke situatie; de ander tracht te ontkomen aan de vrouwonterende omklemming door te kiezen voor het moslimfundamentalisme. Onthutsend is ook de behandeling van gastarbeiders in Saudi-Arabië, die al…Lees verder