Boek
Nederlands

Nu hoort wat men u spelen zal : theater in de Middeleeuwen

Johan Nowé (auteur)

Nu hoort wat men u spelen zal : theater in de Middeleeuwen

In de reeks:
Overzicht van de ontwikkeling van het toneel in West-Europa in de Middeleeuwen, gei͏̈llustreerd met veel tekstvoorbeelden.
Titel
Nu hoort wat men u spelen zal : theater in de Middeleeuwen
Auteur
Johan Nowé
Taal
Nederlands
Uitgever
Leuven: Davidsfonds, 2000
246 p. : ill.
ISBN
90-6306-412-8

Besprekingen


In Nu hoort wat men u spelen zal biedt de Leuvense professor Johan Nowé een beknopt overzicht van de West-Europese toneelgeschiedenis van de 10de tot de 16de eeuw. Hij toont aan hoe na de teloorgang van de antieke theatertraditie het dramatische genre in onze streken opnieuw 'geboren' werd in de schoot van de christelijke liturgie. Vanuit kleine opvoeringen die dienden om de eredienst op te smukken, ontwikkelden zich vanaf de 11de eeuw paas-, kerst-, passie- en mysteriespelen, eerst in het Latijn maar al snel ook in de volkstalen. Pas daarna kwam, vooral in de late Middeleeuwen, ook het profane theater tot bloei, met twee componenten (het ernstig en het komisch toneel) die echter vaak met elkaar vermengd werden zodat ernstige stukken ook humoristisch en ontspannend bedoelde scènes bevatten en anderzijds kluchten vaak een moraliserende en didactische thematiek aansneden.

Het interessante van deze uitgave is dat Nowé zich niet beperkt tot een bespreking van het toneel …Lees verder
Uitvoerige verhandeling over het ontstaan van het Middeleeuwse toneel in Europa, met tal van passages uit kerst- en paasspelen, passiespelen, moraliteiten en kluchten. De auteur is hoogleraar te Leuven en gespecialiseerd in Middeleeuws drama. Het ontstaan daarvan wordt gekaderd in een algemeen maatschappelijk en cultureel verband. In dat opzicht is de uitgave echter tamelijk oppervlakkig en sterk generaliserend en worden ook uitsluitend gangbare ideeën verwoord. De charme van het boek schuilt in de kennismaking met veel verschillende, soms nog ongepubliceerde stukken, afkomstig uit Duitsland, Frankrijk, Engeland en Nederland. Er wordt steeds een inhoud gegeven van het stuk, met één of meer kenmerkende passages, in de originele taal en in (goede) vertaling. De opvoeringspraktijk krijgt ruime aandacht, zeer uitgebreid bijvoorbeeld bij het weinig bekende 'Alsfelds passiespel'. De weg die het toneel is gegaan van 'religieus spel' naar 'komisch toneel' wordt helder zichtbaar gemaakt. Verzo…Lees verder