Boek
Nederlands

In dienst voor Napoleons Europese droom : de verstoring van de plattelandssamenleving in Weert

Joost Welten (auteur)
+1
In dienst voor Napoleons Europese droom : de verstoring van de plattelandssamenleving in Weert
×
In dienst voor Napoleons Europese droom : de verstoring van de plattelandssamenleving in Weert In dienst voor Napoleons Europese droom : de verstoring van de plattelandssamenleving in Weert

In dienst voor Napoleons Europese droom : de verstoring van de plattelandssamenleving in Weert

Historisch onderzoek naar de dienstplichtige Nederlandse jongemannen in de Napoleontische tijd, in het bijzonder in het noorden van de provincie Limburg, en naar de maatschappelijke gevolgen van de militaire dienstplicht.
Titel
In dienst voor Napoleons Europese droom : de verstoring van de plattelandssamenleving in Weert
Auteur
Joost Welten
Taal
Nederlands
Uitgever
Leuven: Davidsfonds, 2007
751 p. : ill.
ISBN
9789058264992

Besprekingen

Aan het schrijven van deze uiterst gedetailleerde historisch-wetenschappelijke studie gingen drie jaren opzoekingswerk vooraf, waaronder research in de Archives Nationales van de Franse Landmacht in Vincennes nabij Parijs. Nooit voorheen werd een nauwkeuriger beeld opgehangen van het leven van de conscrites (dienstplichtige jongemannen) in de Napoleontische tijd. De massale mobilisatie van conscrites voor de legers van Napoleon maakte een einde aan leefpatronen en morele normen die eeuwenlang de basis vormden van de lokale bevolkingsgroepen. Door deze dienstplicht legde de moderne, centralistisch geleide staat voor het eerst haar wil op aan burgers die tot dan onder een geïsoleerde autonomie hadden geleefd.

De Zuidelijke Nederlanden werden in 1798 met Frankrijk verenigd en de wet op de militaire conscriptie zou niet lang op zich laten wachten. Binnen de 'Belgische' departementen is deze studie vooral gericht op de Nederlandstalige gebieden (Limburg), aangezien dit het interess…Lees verder
Aan het schrijven van dit proefschrift gingen drie jaren historisch onderzoek vooraf. Nooit voorheen werd een nauwkeuriger beeld opgehangen van het leven van de conscrits (dienstplichtige jongemannen) in de Napoleontische tijd. Historicus Joost Welten richtte zich vooral op situatie in Nederlands Limburg, aangezien dit het interessantste materiaal opleverde. De situatie wordt telkens belicht vanuit persoonlijke verhalen van conscrits uit brieven en memoires. Deze lotgevallen vormen echter slechts een onderdeel van het onderzoek. Centraal staat de vraag hoe de Napoleontische staat de militaire conscriptie effectief wist in te voeren. Ook de effecten van de conscriptie op mensbeeld en maatschappij komen uitvoerig aan bod. De originaliteit van de studie ligt dan ook in de wisselwerking tussen de grote Europese geschiedenis van Napoleon en de kleine geschiedenis van de gewone mensen. Het boek geeft dan ook een mooi beeld van een wereld die aan de basis lag van onze hedendaagse samenleving…Lees verder