Boek
Nederlands

Bloemen op de muur

+1
Bloemen op de muur
×
Bloemen op de muur Bloemen op de muur

Bloemen op de muur

Doelgroep:
Vanaf 12-14 jaar

Besprekingen

Kristien Dieltiens schrijft jeugdroman tegen kansarmoede

Uitgeverij Clavis en Welzijnszorg vzw hebben mekaar gevonden in een jeugdboekenproject dat jonge lezers van klein tot groot op een niet-betuttelende manier confronteert met kansarmoede. De Brugse jeugdauteur Kristien Dieltiens schreef Bloemen op de muur, een pakkend verhaal voor de rijpe tiener.

Ook Mieke Vogels, fel bezig met deze materie, las Dieltiens' verhaal over de ,,arme'' Sandy en de ,,rijke'' Alexander, een verhaal waarvan veel details haar herinnerden aan haar jeugdjaren. Of de roman iets zal veranderen aan de verontrustende Vlaamse cijfers van 5 procent kansarmoede en steeds meer gezinnen met steeds meer schulden is twijfelachtig. Ze vindt wel dat het boek ,,de armen een stem geeft'' . Ze hoopt dat de Sandy's van morgen evenveel kansen zullen hebben als de Alexanders van vandaag''.

,,Kristien, je hebt je stevig ingewerkt in de problematiek.'' Kristien Dieltiens: ,,En daarbij kwam ik tot de verbijsterende gedachte dat elke beginsituatie vertrekt van de idee dat armoede moet overwonnen worden. In deze wereld is het beter als je geld en bezittingen hebt. Onbewust vinden we dat iemand die minder heeft en minder doet, ook minder is.''

,,Het boek vermijdt de clichés over rijk en arm.'' ,,Ik beschrijf in ,,Bloemen'' niet alleen de tegenstelling tussen bei…Lees verder

Dit verhaal over kansarmoede, geschreven in het kader van Welzijnszorg, kreeg een voorwoord van de vorige minister van Gelijke Kansen en een nawoord van de Kinderrechtencommissaris. Een boek met een duidelijke missie en dat zag ik niet direct als een leesuitnodiging. Maar die reserves heb ik vlug laten varen.

Centraal in dit verhaal staat Sandy, een derdejaars BSO-leerling. Eigenlijk is ze een verstandige meid met aanleg voor tekenen en schilderen, zodat ze volgens de leerkracht plastische opvoeding beter naar een kunstrichting zou overstappen. Maar de rampzalige en stuurloze toestand thuis laat zo'n kans niet toe. Er is daar een werkloze vader, een moeder die het grote gezin van zes kinderen absoluut niet aankan, het geld van het begin van de maand dat naar drank en totaal verkeerde dingen uit catalogi gaat, een dementerende vava die omwille van zijn pensioentje bij hen woont... Sandy blijkt daar de enige met rijpheid en normaal gedrag die met realisme het extreme struisvogelg…Lees verder
Sandy is een 'ypsilongriet': ze woont in een achterstandswijk, waar de namen van de kinderen vaak eindigen op een y. Een belangrijke en ook onzeker makende vraag voor haar is of ze een betere maatschappelijke positie wil bereiken of dat ze trouw blijft aan het armoedige bestaan dat ze kent (en dat ze met volharding probeert te verbeteren). Aanvankelijk lijkt de ellende in het gezin duidelijk en enigszins zwartwit. Na verloop van tijd blijkt, dat er veel nuances in de omgang tussen de gezinsleden zijn. Die nuances maken ook Sandy's gehechtheid aan haar familie begrijpelijk. De wederzijdse aantrekkingskracht tussen haar en een jongen uit de betere kringen verbindt de twee werelden niet, maar zet ze apart. De titel verwijst naar een schilderij en naar de mooie en verzorgde leefomgeving van welgestelden. Het boek biedt goede mogelijkheden om over armoede in onze samenleving na te denken en te praten. Samen met 'Kermis voor Sam' van Bertie Elias (prentenboek) en 'Een meisje van karton' va…Lees verder

Over Kristien Dieltiens

Kristien Dieltiens (Antwerpen, 27 september 1954) is een jeugdauteur. Ze werkte sinds 1974 met kinderen die de inspiratiebron zijn voor haar boeken. Ze gaf les in de steinerschool van Brugge. Nu werkt ze voltijds als auteur en illustrator en geeft lezingen voor alle leeftijden. Veel van haar boeken zijn vertaald.

Haar eerste jeugdroman, getiteld Olrac, verscheen ook in Duitse vertaling en kreeg in 2002 de prijs van de Vlaamse Kinder- en Jeugdjury. Over Dieltiens verscheen in 2011 'VWS-cahier' 264 van Jet Marchau.

Selectieve bibliografie

  • De gouden bal (1997)
  • Olrac (12/10 2000)
  • De moedervlek (2002)
  • Kokkerellen (2002)
  • Bloemen op de muur (2003)
  • Ik ben nummer dertien (2004)
  • Aude (2005)
  • De nieuwe knecht van Sinterklaas (2005)
  • De stille pijn van Luca (2005)
  • En…Lees verder op Wikipedia